LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO

UNITAT 1


1.9. Relaciona les expressions que volen dir el mateix. Arrossega cada expressió de la dreta al costat de l'expressió de la lectura corresponent.