Ciencias da Natureza - 2 ESO
Unitate bakoitzeko baliabide
5 Unitatea. Ekosistemak
 
Unitatearen hasiera
Bídeoa - Ekosistema handia da Lurra?
Ekosistema zer den
Aurkezpena - Ekosistemako elementuak
Aurkezpena - Ekosfera eta biosfera
Jarduera interaktiboa - Biotopoa eta biozenosia
Faktore abiotikoek biozenosian zer eragin duten
Bídeoa - Moldaera
Aurkezpena - Zenbait moldaera mota
Aurkezpena - Faktore abiotikoek eragina dute biozenosian
Aurkezpena - Hegaztien migrazioa
Biozenosiko erlazioak
Aurkezpena - Erlazio intraespezifikoak
Aurkezpena - Erlazioa interespezifikoak
Bídeoa - Erlazio bitxiak
Jarduera interaktiboa - Erlazio motak
Aurkezpena - Elkartze estatala: termitak
Maila, kate eta sare trofikoak
Aurkezpena - Maila trofikoak
Aurkezpena - Kate trofikoaren adierazpena
Aurkezpena - Kate sare trofikoaren adierazpena
Jarduera interaktiboa - Kate trofikoak egiten
Materia eta energia ekosisteman
Aurkezpena - Materiaren zirkulazioa ekosisteman
Aurkezpena - Energiaren zirkulazioa ekosisteman
Aurkezpena - Piramide ekologikoak
Ekosistema urtarrak
Aurkezpena - Ekosistema itsastarra
Aurkezpena - Hezegunea: padura
Aurkezpena - Ibaia
Ekosistema lehortarrak
Aurkezpena - Klima
Aurkezpena - Bioma nagusien ezaugarriak
Aurkezpena - Biomak eta goi-mendia
Aurkezpena - Munduko basamortu handiak
Aurkezpena - Arrasto ekologikoa
Sakonean
Aurkezpena - Gro Harlem Brundtlan